Hero

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – (ROM)

In de wereld van subsidies worden héél veel afkortingen gebruikt. Zo hebben veel subsidieregelingen een afkorting waaronder ze bekend staan, maar ook subsidieverstrekkers of andere (overheids)instanties worden vaak met een afkorting aangeduid. In dit artikel staat een speciaal type instantie centraal: de Regionale OntwikkelingsMaatschappij. Logischerwijs beter bekend als de ROM’s.

De ROM’s vervullen een belangrijke rol bij subsidies. Niet per sé als subsidieverstrekker, maar vrijwel altijd hebben ze een adviserende rol. Zowel naar het bedrijfsleven als naar de overheid. Ook voeren ze vaak diverse programma’s uit, welke (met behulp van subsidie) zeer toegankelijk zijn voor de bedrijven in een bepaalde regio.

Wij ervaren regelmatig dat veel ondernemers de ROM in hun regio niet eens kennen óf nog niet weten wanneer ze bij een ROM aan kunnen kloppen. Precies om die reden is het tijd voor wat meer informatie te geven over de rol van deze partijen. Kleine teaser, we sluiten het artikel af met: de drie redenen waarom elke ondernemer de ROM in zijn regio zou moeten kennen!

Oorsprong en doel ROM

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. Inmiddels is die focus verschoven naar het versterken van de regionale economie in het algemeen. Het zijn ondernemingen met publieke aandeelhouders. Ze hebben géén winstoogmerk en zijn gericht op het versterken van de economie en werkgelegenheid in een regio. Ze laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen ze voor duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid.

De verschillende regio’s

Een ROM is dus een regionale aanjager van de economie, veelal met focus op maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor en met het innovatieve mkb impact te maken. Elke regio heeft zo’n instantie, soms zijn er zelfs meerdere partijen actief in een regio.

Officieel zijn er in Nederland 9 ROM’s. Hieronder een overzicht:

ROMProvincie(s)
BOMNoord-Brabant
HorizonFlevoland
OOST NLGelderland, Overijssel
Innovation QuarterZuid-Holland
LIOFLimburg
NOMFriesland, Groningen, Drenthe
Impuls ZeelandZeeland
ROM Utrecht RegionUtrecht
ROM InWestNoord-Holland
Bron: https://www.rom-nederland.nl/

Positie van de ROM in het subsidielandschap

De ROM speelt op economisch terrein de rol van linking pin tussen de rijksoverheid en de regio. Ook wordt er veel samengewerkt met allerlei fondsen, innovatie loketten, netwerken en subregio’s. Er komt dus veel kennis en een groot netwerk samen bij de ROM. Ze hebben daarmee een unieke positie en kennen veel partijen en projectinitiatieven. Daardoor zijn ze óók goed op de hoogte van allerlei subsidieprojecten. Die kennis is zeer waardevol voor ondernemers.

Wat heb ik nu eigenlijk aan de Regionale OntwikkelingsMaatschappij in mijn regio?

En dan nu de belangrijkste vraag. What’s in it for me? Waarom zou ik de ROM moeten kennen of er contact mee opnemen? Wanneer je dit aan de ROM zelf vraagt, is het antwoord:

  • Innoveren
  • Investeren
  • Internationaliseren

Bedrijven die zich met deze onderwerpen bezig houden, doen er goed aan simpelweg gewoon eens de telefoon te pakken en contact te zoeken met de ROM.

Innoveren: De ROM’s stimuleren innovatie in het mkb op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, topsectoren, smart industry en circulaire economie. Ook zijn ze aanjager van samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden (triple helix).

Investeren: Ook investeren ROM’s zelf in innovatieve en snelgroeiende bedrijven vanuit eigen fondsen en fondsen in beheer. Dit doen ze in de vorm van achtergestelde leningen en/of het beschikbaar stellen van aandelenkapitaal.

Internationaliseren: ROM’s helpen bedrijven die vanuit Nederland de stap naar het buitenland willen maken. Ook zijn ze actief bij het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven naar en in de regio.

Daarbij voegen we hier vanuit COCOON graag een vierde en vijfde reden aan toe, namelijk: partnersearch en marktonderzoek. Ondernemers die bezig zijn met innovatieve plannen doen er goed aan zichzelf bij de ROM te melden. Mogelijk zijn andere bedrijven ook bezig met een ontwikkeling in dezelfde richting en is het mogelijk elkaar te versterken en te versnellen. Dat kan goede partners opleveren of in elk geval meer kennis van de ontwikkelingen die in een regio gaande zijn. Die informatie is ook zeer belangrijk bij het aanvragen van subsidie, wat vervolgens weer als middel kan worden ingezet om innovatie te versnellen!

En zo is de cirkel weer rond! Met COCOON is het immers onze missie om het subsidielandschap beter in kaart te brengen voor iedereen die daarin zijn of haar weg zoekt. Meer inzicht geven in de mogelijkheden, en de verschillende routes, de verschillende loketten. Elke regio heeft zijn eigen ROM, of zelfs meerdere ROM’s. Zij bieden vaak meer instrumenten dan je denkt. De moeite waard om daar eens goed naar te kijken dus.

We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de bekendheid van de ROM. Desgewenst kunnen we helpen door de link te leggen met de juiste contactpersoon. Stel jouw vragen dus gerust via: info@cocoon.business

Gepubliceerd op 2 december 2022