Hero

Gebruiks voorwaarden

COCOON.business B.V. biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot informatie over relevante subsidie regelingen en lopende subsidieaanvraag trajecten die online beschikbaar wordt gesteld. Hierna te noemen: COCOON.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over 'COCOON', 'onze dienst' of 'de dienst', bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door COCOON wordt geleverd om subsidies eenvoudig te maken, met inbegrip van alle opties en functies, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en softwaremodules die zijn verbonden aan onze dienst.

Abonnement

Het COCOON abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van COCOON, moet je beschikken over internettoegang. Je moet tevens een betaalplan afsluiten, door een betaalmiddel te verstrekken. 'Betaalmiddel' betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór verlenging van het abonnement (zie 'Opzeggen' hieronder).

Facturatie

Het abonnementsbedrag voor COCOON wordt automatisch afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven op de overeenkomst. De duur van de factureringscyclus bedraagt 4 weken.

We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen gaan pas in bij een nieuwe contractlooptijd.

Opzegging

Je kunt COCOON te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot onze diensten tot het einde van de contractperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden. Als je wilt opzeggen, ga je naar de instellingen van jouw account en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige contractperiode. De datum is in te zien op de instellingen pagina.

COCOON dienst

De diensten en content van COCOON is alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de onderneming. Tijdens de duur van jouw abonnement verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om COCOON te gebruiken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor andere doeleinden.

Je stemt ermee in om content en informatie die wordt verkregen vanaf of via COCOON, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in de gebruiksvoorwaarden).

De COCOON software is ontwikkeld door of voor COCOON en mag alleen worden gebruikt voor geautoriseerde gebruikers voor het bekijken van COCOON content en het raadplegen van het gepersonaliseerde profiel en bijbehorende functionaliteiten. De COCOON software mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bedoeld is. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van COCOON software kunt ontvangen.

Account toegang

De gebruiker die het COCOON account heeft gemaakt en via wiens betalingsmethode de abonnementskosten in rekening worden gebracht (de 'Accounteigenaar'), is verantwoordelijk voor alle activiteiten via het COCOON account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de toegang tot het profiel en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, COCOON of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Diversen

Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Support. Als je meer wilt weten over de diensten van COCOON of als je hulp nodig hebt met je account, kun je via onze website www.subsidiescan.nl of via info@cocoon.business jouw vraag stellen. De support is enkel gericht op de technische werking van de software. Niet voor hulp bij het opstellen van subsidieaanvragen of advies daarover. In geval van vragen over inhoudelijke support bij subsidieaanvragen, kan COCOON je doorverwijzen naar een gespecialiseerde subsidiespecialist

Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.COCOON kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

Elektronische communicatie.We sturen je informatie over je profiel (zoals relevante wijzigingen van subsidie regelingen, notificaties, betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Laatst bijgewerkt: 27 september 2021