Hero

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland tot en met 31 december 2021 subsidie beschikbaar. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil zo helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand op te lossen.

De regeling staat open voor alle reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centrum’. Deze winkel- en centrumgebieden dienen, om in aanmerking te komen, een minimale omvang van 5 winkels te hebben. Voor de subsidieregeling is in totaal €500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal €20.000 per project.

Van onderlinge samenwerking, tot onderzoek en uitvoering van projecten: gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden. De mogelijkheden hiervoor zijn binnen de subsidieregeling uitgebreid t.o.v. vorige jaren. Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone.

Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen voor een planvormingsproject en voor een uitvoeringsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten die leiden tot – dan wel respectievelijk leiden tot de uitvoering van – een businesscase, QuickScan, haalbaarheidsonderzoek of centrumvisie gericht op bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied. Een planvormingsproject kan ook in brede zin gericht zijn op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. Denk aan het optimaliseren van de winkel- en looprouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren.
Een uitvoeringsproject kan men bijvoorbeeld inzetten voor de invulling van de functie van transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden

Foto provincie Zuid-Holland

Gepubliceerd op 17 juni 2021