Hero

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Om het jaar 2023 goed te beginnen, willen we je graag meenemen in het subsidielandschap in Nederland. Niet alleen om hierover te vertellen, maar ook om dit landschap visueel te maken. Het is namelijk een complex landschap, met meer dan 500 verschillende subsidieverstrekkers. En elke subsidieverstrekker heeft zijn eigen loket. Dit landschap brengen we graag voor jou in kaart, zodat het makkelijker zoeken is naar de juiste subsidiekansen voor jouw organisatie.

Subsidie wordt uitgegeven door overheden op verschillende niveau’s, van lokaal naar Europees. En alle lagen die daar tussen zitten. In grote lijnen kunnen we de volgende subsidieverstrekkers identificeren:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • (Regionale) ontwikkelingsmaatschappijen
  • (Landelijke) agentschappen, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Uitvoering van Beleid (UVB)
  • Rijksoverheden, zoals de diverse ministeries
  • De Europese Unie

Elke subsidieverstrekker (loket) heeft eigen speerpunten, eigen programma’s, eigen beleidsdoelstellingen. De uit te keren subsidie is uiteraard bedoeld voor projecten die bijdragen aan het behalen van deze doelen. Op de eigen website publiceert de subsidieverstrekker hierover. En ja, meer dan 500 loketten betekent ook meer dan 500 verschillende websites…. Ga er maar aan staan om die informatie uit te zoeken en bij te houden.

Gelukkig is van die 500 loketten slechts een kleiner deel echt relevant voor jouw organisatie. Subsidies van de gemeente Maastricht zijn bijvoorbeeld niet echt belangrijk voor een bedrijf dat alleen actief is in de Provincie Utrecht. Precies om die reden is het een goed idee om eerst eens de relevante subsidieloketten voor jouw organisatie te definiëren. Dat zoekt al een stuk makkelijker.

Als hulpmiddel om te bepalen welke loketten voor jou van belang zijn, hebben we een eenvoudige kaart gemaakt waarop je kunt zien welke loketten in welke regio van belang zijn.

Meer informatie hierover en de interactieve versie van deze kaart is te vinden op: www.subsidiescan.nl

Gepubliceerd op 15 februari 2023