Hero

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien wel interessant. Sinds 1 februari 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

  • Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoek je of aanschaf haalbaar is.
  • Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.

Een penvoerder kan meerdere demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsprojecten bundelen. Dit mogen geen deelprojecten zijn. Je moet wel aantonen dat je de projecten alleen in samenwerkingsverband kan uitvoeren.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000. RVO beoordeelt de aanvraag aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Je aanvraag moet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming (penvoerder) in aanmerking komen voor DHI.

DHI staat open voor bedrijven uit alle sectoren die staan ingeschreven bij de KVK, behalve bedrijven;

  • zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij ondernemers met privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Deze bedrijven zijn onvoldoende gewaarborgd in het buitenland. Het gaat hierbij om een eenmanszaak, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (cv) of een maatschap.
  • die in Nederland geen diensten, producten of technologie ontwikkelen of leveren.
  • waarvan de activiteiten op de FMO-uitsluitingslijst staan.

DHI in een notendop

Gepubliceerd op 3 februari 2022