Hero

Laatste nieuws

Het laatste betreft subsidies en COCOON

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Om het jaar 2023 goed te beginnen, willen we je graag meenemen in het subsidielandschap in Nederland. Niet alleen om hierover te vertellen, maar ook om dit landschap visueel te maken. Het is namelijk ...
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij - (ROM)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij - (ROM)

In de wereld van subsidies worden héél veel afkortingen gebruikt. Zo hebben veel subsidieregelingen een afkorting waaronder ze bekend staan, maar ook subsidieverstrekkers of andere (overheids)instanti...
WBSO - de tijd van het jaar

WBSO - de tijd van het jaar

De WBSO regeling is voor technisch innovatieve projecten de meest bekende én meest gebruikte subsidieregeling van Nederland. En dat terwijl het technisch niet eens subsidie is, maar een fiscale maatre...
Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

**Heb je een exportdroom en kun je wel wat hulp gebruiken? Schrijf je dan uiterlijk 30 juni in bij het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) en maak kans op een jaar lang professionele begeleiding bij je e...
SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

**Op 1 juni is een nieuwe aanvraagperiode SLIM voor samenwerkingsbedrijven en grootbedrijven van start gegaan. Tot en met 29 juli 2022 kan een aanvraag bij Uitvoering van Beleid worden ingediend.** **...
Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

**De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opze...
STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

**Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, een leven lang. Dat is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Met de** [**subsid...
Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

**Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw...
Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

**Eind december is de nieuwe Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verander...
Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

**Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de** [Milieulijst ...
Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

**Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperki...
Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

**Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland tot en met 31 december 2021 subsidie beschikbaar. De focus ligt op...